Brevkontroll for lufthavner

Widerøefly ved Bodø lufthavn
Widerøefly ved Bodø lufthavn (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen gjennomfører i vår en brevkontroll av utvalgte flyplasser i Nordland.

I følge forurensningsloven paragraf 18, 3. ledd kan en tillatelse tilbakekalles eller endres når det er gått 10 år. Riksrevisjonen har uttalt at tillatelser som er eldre enn 10 år bør vurderes med tanke på om vilkårene fortsatt er hensiktsmessige ut i fra dagens driftsforhold.

Denne brevkontrollen er en del av vår rutinemessige oppfølging av de lufthavnene i fylket som har utslippstillatelse som er eldre enn 10 år. Dette gjelder flyplassene Brønnøysund, Rana, Sandnessjøen, Stokmarknes og Svolvær. For de øvrige flyplassene i Nordland er utslippstillatelsen oppdatert de seneste årene.

Skjema for gjennomføring av kontrollen

Dato:
1. april 2019 - 6. mai 2019
Sted:
Nordland
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Avinor

Kontaktpersoner