Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2020
28. sep - 30. sep 40 Klima- og miljøavdelinga Revisjon av Rana kommune på avløpsområdet Mo i Rana
oktober 2020
01. okt - 05. nov 40 - 45 Klima- og miljøavdelinga Tilsynsaksjon branner i avfallsanlegg Nordland
13. okt - 14. okt 42 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Lødingen kommune og PPD for Vesterålen og Lødingen Lødingen skole og PPD for Vesterålen og Lødingen
november 2020
10. nov 46 Oppvekst og utdanningsavdelinga Tilsyn med Fauske kommune - Vestmyra skole Vestmyra skole, Fauske
Dato Arrangement
september 2020
28. sep - 30. sep Revisjon av Rana kommune på avløpsområdet
oktober 2020
01. okt - 05. nov Tilsynsaksjon branner i avfallsanlegg
13. okt - 14. okt Tilsyn med Lødingen kommune og PPD for Vesterålen og Lødingen
november 2020
10. nov Tilsyn med Fauske kommune - Vestmyra skole