Tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019

Marisko
Marisko (Foto: Mats Nettelbladt / Fylkesmannen i Nordland)

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for gjennomføring av god naturforvaltnng. Her er en oversikt over noen viktige ordninger for Nordland

Nedenfor er det lagt inn lenker til aktuelle steder i "Elektronisk søknadssenter",  der det også finnes en oversikt over alle ordningene som Miljødirektoratet forvalter. Nærmere omtale av de enkelte ordningene finnes i rundskriv T-1/18:

Søknadsfrist:
15.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
Grunneiere, kommuner, lag og foreninger
Ansvarlig:
Tore Vatne
Hvem kan søke:
Grunneiere, kommuner, lag og foreninger