Tilskudd til implementering av velferdsteknologi

Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Mål for ordningen:

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS-2225), anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (IS-2534), første gevinstrealiseringsrapport (IS-2416) og den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS-2557).

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema se link til Helsedirektoratets nettside på høyremeny.

Søknadsfrist:
01.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Primær: kommunerSekundær: brukere av helse- og omsorgstjenester og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 00:00:00