Stimuleringsmidler barneverntjenester

 

Læringsnettverkene kan nå søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter.

 

Læringsnettverkene skal ha som formål å bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal resultere i sterkere fagmiljøer og utvikling av hjelpetilbud som er godt tilpasset behovene til barn og familier i barnevernet. 

Læringsnettverket skal omfatte flere kommuner, evt. flere tjenester. 

Læringsnettverkene kan søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter. Stimuleringsmidlene kan brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til tjeneste og tiltaksutvikling. Dette kan f. eks være kostnader til prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.  

Stimuleringsmidler for 2018 må fordeles inneværende år, men kommunene kan velge å overføre midlene til 2019.  Søknadsbeløpet er fra 50.000 til 500.000. 

Søknad om tilskudd fremmes på fastsatt skjema innen 20.11.18.

Søknadsfrist:
20.11.2018 23:00:00
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk barnevern
Ansvarlig:
Sosial- og vergemålsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunale læringsnettverk i Nordland – barnevern