Miljøtilskudd til jordbruket

Formålet med miljøtilskudd i Nordland er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Søknad skal leveres via Altinn. Systemet åpnes 1. august for levering av søknader

 

For tilskudd til drift av beitelag er søknadsfristen 1. november

Søknadsfrist:
20.08.2018 23:59:00
Målgruppe:
Jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
Ansvarlig:
Kommunen der foretaket er registrert
Hvem kan søke:
Foretak som er berettinget produksjonstilskudd

Kontaktpersoner