Miljøtilskudd til jordbruket

Formålet med miljøtilskudd i Nordland er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Søknad skal leveres via Altinn. Systemet åpnes 1. august for levering av søknader.

Søknadsfrister

For landbruksforetak er søknadsfristen 20. august. Godkjente beitelag kan søke om tilskudd til drift av laget innen 1. november.

Søknadsfrist:
20.08.2018 23:59:00
Målgruppe:
Jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
Ansvarlig:
Kommunen der foretaket er registrert
Hvem kan søke:
Foretak som er berettinget produksjonstilskudd

Kontaktpersoner