Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Frist for høsthalvåret er 10. desember og for vårhalvåret 10. juni.

Det vil bli sendt ut et eget brev til kommuner med nærmere informasjon i juni og desember. I dette brevet står nærmere informasjon om refusjonskravene kommunene skal sende inn.

Søknadsfrist:
10.06.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kontaktpersoner