Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår

Kommunale og private skoleeiere søker her om refusjon for gjennomført opplæring i samisk på grunnskolens område.

Søknad om refusjon kan bare sendes inn av skoleeiere i samiske forvaltningsområder og skoleeiere utenfor samiske forvaltningsområder som har fått tilsagn om timer fra Fylkesmannen.

Refusjon søkes om og utbetales etterskuddsvis hvert halvår

Søknadsfrist:
01.05.2019 23:59:00
Målgruppe:
kommuner og private skoleeiere
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Skoleeiere i samiske forvaltningsområder og skoleiere som har fått tilsagn om timer fra Fylkesmannen