Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Kommuner, lag og organisasjoner
Ansvarlig:
Statsforvalteren og Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, lag og foreninger
Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for gjennomføring av god naturforvaltning. Her er en oversikt over noen viktige ordninger for Nordland

Publisert 11.01.2021

Nedenfor er det lagt inn lenker til aktuelle steder i "Elektronisk søknadssenter",  der det også finnes en oversikt over alle ordningene som Miljødirektoratet forvalter. Nærmere omtale av de enkelte ordningene finnes i rundskriv T-1/20:

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Kommuner, lag og organisasjoner
Ansvarlig:
Statsforvalteren og Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, lag og foreninger