Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk redusert som følge av koronasituasjonen.

NB! Frist for søknad er 29.juni 2020.

 

Målet med tilskuddsordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Kommunene kan søke midler alene, men gjerne i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor.

Søknad

Kommuner som søker tilskudd anbefales å gjøre seg godt kjent med regelverket for ordningen.

Søknad skal inneholde en kort beskrivelse av utfordringsbildet og beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører. Det skal også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket.

Søknad sendes fmnopost@fylkesmannen.no. Det følger ikke eget søknadsskjema med ordningen.

For mer informasjon, se link til Helsedirektoratets nettside.

 

Søknadsfrist:
29.06.2020 23:00:00
Målgruppe:
Personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, ev. i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor
Rapporteringsfrist:
01.04.2021 00:00:00

Kontaktpersoner