Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på oppryddingsaksjoner og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Nå kan du søke til om støtte til rydding av avfall langs strender og sjøbunnen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilsudd til forebyggende tiltak og opprydding i strandsona, på sjøbunnen, og også knyttet til elvebredder og vassdrag. Det kan søkes om tilskudd på fastlandet og på Svalbard.

Minstesummen det kan søkes om er 300000 kroner.

Hvem kan søke?

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Les mer hos Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
07.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Organisasjoner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Frivillige og ideelle organisasjoner, private virksomheter, selvstendige kommunale/interkommunale selskaper