2. gangs utlysing - psykologer i kommunen

2. utlysning av tilskuddsordningen "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester" er nå publisert.

Prioriteringer:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema - se linken i høyremenyen.

For å skrive en god søknad er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt.

Søknadsfrist:
15.09.2018 00:00:00
Målgruppe:
•Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.•Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.•Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland/Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner v/ helse- og omsorgstjenesten