Sterk vind i Nordland

Meteorologisk institutt har sendt ut et varsel om sterk vind, farenivå oransje, for hele Nordland. Varslet gjelder fra torsdag kveld til fredag formiddag.

Meteorologisk institutt varsler at det torsdags kveld og fredags formiddag ventes vestlig full storm utsatte steder, med svært sterke vindkast, opp til 35-40 m/s. Værsituasjonen medfører fare for skade på bygninger og annen infrastruktur, stengte broer, kansellerte avganger med båt og fly og annen transport.

Prognoesen fra Meterologisk institutt viser at vinden forventes å øke torsdag klokken 1900 og at denne vil avta fra fredag klokken 1300.

Fylkesmannen anbefaler folk å feste alle løse gjenstander samt å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Fylkesmannen har tidligere kun viderevarslet kommuner og fylkesberedskapsråd ved navngitte ekstremvær. Grunnet omlegging av varslingsrutiner hos meteorologisk institutt vil fylkesmannen nå viderevarsle ved oransje og rødt farenivå.

 

 

Kontaktpersoner