Nordlandskommunene øver på svikt i vannforsyningen

illustrasjonsbilde
illustrasjonsbilde

Fylkesmannen gjennomfører øvelse for kommunene i Nordland denne uka. Tilsammen 39 kommuner diskuterer hvordan svikt i vannforsyningen eller forurensning av drikkevannet skal håndteres.

Fylkesmannen har siden 2016 gjennomført øvelse Nordland som et tilbud til fylkets kommuner og deres kriseledelse. Temaene har tidligere vært skoleskyting, atomhendelse og pandemi. I år er altså scenario en hendelse der en ukjent gjerningsperson har utført sabotasje som rammer kommunens drikkevannsforsyning. For hva gjør man når man ikke lenger kan vite om drikkevannet er trygt?

Hva gjør man om man i en periode ikke kan levere drikkevann? Hvordan vil situasjonen påvirke alt fra næringsmiddelproduksjon til helsetjenester og brannvesen? Kan skoler og barnehager holde åpent?  Hva gjør man om noen blir syke som følge av forurenset eller forgiftet drikkevann? Dette er bare noen av spørsmålene kommunenes kriseledelse og andre fagpersoner må diskutere seg gjennom i løpet av én av to øvingsdager.  Hvilke kommuner som øver og når de øver, kan du se i tabellen. (Bodø kommune gjennomfører øvelsen 4. februar).Deltagere øvelse Nordland 2019