Fylkesmannen i Nordland markerte Samefolkets dag

Fylkesmann Tom Cato Karlsen under feiringen på Drag sammen med rektor Britt Karin Hansen, oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm, ordfører Britt Kristoffersen og rådmann Eirik Hopland. Foto: Robert Isaksen.  (Se flere bilder fra feiringen under teksten.)
Fylkesmann Tom Cato Karlsen under feiringen på Drag sammen med rektor Britt Karin Hansen, oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm, ordfører Britt Kristoffersen og rådmann Eirik Hopland. Foto: Robert Isaksen. (Se flere bilder fra feiringen under teksten.)

Fylkesmannen i Nordland deltok på flere arrangementer i anledning Samefolkets dag – samenes nasjonaldag 6. februar.

I Hamarøy kommune deltok fylkesmann Tom Cato Karlsen på Árran lulesamisk senter sitt program for dagen der talen hans delvis ble holdt på lulesamisk. Karlsen at hans syns det har vært veldig inspirerende å delta på begynnerkurs i lulesamisk og at han er motivert for å fortsette å fordype seg i dette vakre språket.

Fylkesmannen takket også Árran for den store innsatsen de har gjort for å styrke og utvikle lulesamisk språk og kultur. Árran sin innsats, den lulesamiske barnehagen og det øvrige språkarbeidet til senteret har hatt stor betydning for at det nå er kandidater på flere lulesamiske studier ved Nord universitet.

Første feiring i nye Hamarøy

Fylkesmann Tom Cato Karlsen la også vekt på at dette er den første Samefolkets dag i nye Hamarøy kommune og at vi alle har et ansvar for at samarbeidet lykkes i ei krevende omstilling.

Karlsen besøkte også Drag skole som har flest elever som får lulesamisk opplæring i Norge.

Han takket skolen og lærerne for den store innsatsen de har vist for å gi lulesamiske elever god språkopplæring til tross for at det er stor mangel på lulesamiske lærere. Fylkesmannen uttrykte også et håp om at regionen om noen år vil gi et samisk språktilbud til alle skoleelever, noe som ville gi lulesamisk et stort løft.

Feiring i Stormen

I år hadde sametingspresidenten Aili Keskitalo valgt å besøke Bodø-Bådåddjo på 6. februar. Under den offisielle markeringen på Stormen samiske senter uttrykte hun at det var imponerende å se den positive utviklingen det samiske har hatt i byen de siste ti årene.

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen holdt tale under markeringen i Bodø. Hun la vekt på at den positive utviklingen lulesamisk språk har hatt der det de siste årene har vært satt rekorder for antall barn med lulesamisk språktilbud i barnehagen, rekord i antall elever som har lulesamisk i grunnskolen og rekord i antall studiepoeng i lulesamisk språk avlagt ved Nord universitet.

- Dette viser at lulesamisk er et språk i framgang, påpekte utdanningsdirektøren. Nå kan man ha et lulesamisk tilbud i barnehagen, fortsette i grunnskolene og videregående opplæring for deretter å ta en universitetsgrad i lulesamisk, alt uten å flytte fra Bodø.

Mangel på samisklærere

Det er velkjent at det er stor mangel på lulesamiske lærere. Utdanningsdirektøren signaliserte at Fylkesmannen fortsatt vil arbeide for å styrke rekrutteringen og at embetet akkurat nå ser på muligheter for virkemidler som også kan styrke rekrutteringen av lulesamisktalende barnehagelærere.

Både fylkesmannen og utdanningsdirektøren satte stor pris på å delta på markeringer på samefolkets dag, men begge minner også om at arbeidet med å styrke og utvikle samiske språk og samisk kultur er et arbeid som må ha fokus hele året.

 

Sametingspresident Aili Keskitalo sammen med bodøordfører Ida Pinnerød og utdanningsdirektør Guri A. Iversen