Tilrådning til vern av Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune

Frodig granskog ved Ursvatnet
Frodig granskog ved Ursvatnet (Foto: Ragnhild Redse Mjaaseth)

Fylkesmannen i Nordland foreslår vern av Ursvatnet som naturreservat.

Fylkesmannen har sendt si tilrådning om vern av eit nytt skogområde til Miljødirektoratet. Dette gjeld oppretting av Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune som går under ordninga om frivillig vern på privat grunn.