Har du sett gaupespor?

Spor etter familiegruppe av gaupe.
Spor etter familiegruppe av gaupe. (Foto: Statens naturoppsyn / Vegar Pedersen)

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

Alle innmeldinger av familiegrupper av gaupe honoreres med kr 3000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende regler.

Vi håper at flest mulig melder fra om observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller eventuelle observasjoner, bilder eller film av dyr. Du kan raskt melde inn dette til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringsseongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. Det er allerede påvist familiegrupper i Hamarøy, Bodø, Saltdal og Rana. Både spor eller observasjoner fra nye områder og fra områder hvor det er kjente familiegrupper er viktige. Etter registreringssesongen bruker Rovdata disse dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har i fylket.