Lisensfelling og kvotejakt

Her finner du informasjon om lisensfelling og kvotejakt i Nordland

Lisensfelling på jerv 2018/2019

Fellingsvedtaket kan leses HER.

Praktisk informasjon om lisensfellinga, rapportering og informasjonsplikt, samt kart over fellingsområdene vil bli lagt ut på Fylkesmannen i Nordlands nettsider om rovviltforvaltning i forkant av lisensfellinga.

Lisensfelling på bjørn 2018

Det er ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2018. Se mer informasjon her: https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=29389.

Kart

Elektronisk kart over fellingsområder (ulike kartlag velges i menyen til høyre i kartbildet, trykk på den lille pila foran ønsket kartlag, så får du fram flere valgmuligheter): ArcGis Rovvilt i Nordland.