Husk ferdselsforbudet i den sårbare hekketiden!

Reir av storspove. Foto: Anne Sofie B. Fjeldstad/Fylkesmannen i Nordland
Reir av storspove. Foto: Anne Sofie B. Fjeldstad/Fylkesmannen i Nordland

Våren er her og hekketiden er en sårbar tid for mange fuglearter.

I hekketiden trenger fuglene ro, og forstyrrelser kan i verste fall føre til at fuglene gir opp hekkinga og forlater egg og unger. I perioden fra 15. april til 15. juli er det derfor forbudt å gå i land eller nærme seg en rekke sjøfuglområder og andre verneområder i fylket vårt. Sjekk om noen av dine turområder har ferdselsforbud i kartløsningen nedenfor:

I karttjenesten vår, Nordlandsatlas, kan du finne oversikt over områder med ferdselsforbud. Forstørr opp den delen av fylket du er interessert i og slå på kartlaget "Ferdselsforbud, Verdensarv" (kryss av i kartslagsliste i høyre del av skjermen).

 

Alle bør ta hensyn til hekkende fugl, uavhengig av om det er ferdselsforbud eller ikke. Det er derfor viktig at også hundeeiere respekterer den generelle båndtvangen som startet 1.april og varer til 20.august. Mange faktorer påvirker fuglene og bidrar til å forklare bestandsnedgangen hos en del arter, men ferdsel som forstyrrer hekkingen er en påvirkning på toppen av andre faktorer. Statens naturoppsyn vil utføre jevnlige kontroller i områder med ferdselsforbud.