Invitasjon til seminar om søknad om støtte til opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet inviterer til frokostseminar for å orientere om støtteordningen for 2019. Det vil informeres om hva de legger vekt på når de innvilger penger til prosjekter.

Les mer hos Miljødirektoratet