70 millioner til tiltak mot marin forsøpling

Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten
Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Miljødirektoratet har nå tildelt 70 millioner kroner til 69 prosjekter i hele landet for å forebygge miljøskadene av marin forsøpling. I Nordland er det tildelt drøye 7 millioner kroner til 8 prosjekter. 

Miljødirektoratet fikk til sammen 192 søknader med en søknadssum på omlag 290 millioner kroner. 

De prosjektene i Nordland som har fått støtte er:

  • Hålogaland Ressursselskap IKS har fått kr 560000,- til strandrydding i nordre Nordland og Sør-Troms
  • Iris Salten IKS har fått kr 820000,- til Aksjon Reine Strender 2019
  • Lofoten Avfalsselskap IKS har fått kr 1459600,- til tiltak mot marin forsøpling i Lofoten
  • Reno-Vest IKS har fått kr 878500,- til et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen
  • Polarsirkelen friluftsråd har fått kr 500000,- i 2019 og kr 100000,- i 2020 til prosjektet Rent Hav Helgeland
  • SALT Lofoten AS har fått kr 2050000,- til Fishing For Litter 2019
  • Røst Jeger- og Fiskeforening har fått kr 300000,- til Søppelfritt Røst 2019
  • Vega Verdensarvsenter har fått kr 336025,- til Hold Vegaøyan Verdensarv Ren

Les mer om tildelinga på Miljødirektoratets nettside