Kontaktinformasjon Landbruksselskapet

Postadresse

Nordland landbruksselskap
Fylkesmannen i Nordland
Landbruks- og reindriftsavdelinga
8002 BODØ

Besøksadresse

Statens hus
Moloveien 12 (inngang via Moloveien 10)
Bodø

E-postadresse

fmnojko@fylkesmannen.no

Telefon

75 54 78 48

Aktuelt