Økt kunnskap for økt trebruk

Lagerhallen skrittes opp.
Lagerhallen skrittes opp.

Det skal bygges ny by og ny flyplass i Bodø. Avinor og entreprenør Gunvald Johansen AS ønsker å være i forkant for å få kvalifisert kunnskap til de høye miljøkravene som stilles. Byggeplassbesøk er en viktig del av kompetanseoppbyggingen.

Men først vurderer entreprenøren å bygge en ny Byggmakker på Hunstad utenfor Bodø, da er det viktig å tilegne seg nødvendig kunnskap rundt det å bygge i tre og massivtre, utfordringene er lyd, brann, statikk og kostnader.

Praktisk overbygget fasade for tørr utelagring.

Praktisk overbygget fasade for tørr utelagring.

Vi tok turen til Ski Bygg i Ski og Askim og fikk sett meget relevante bygg, bl.a. et kaldtlager på 3.000 m2 bygget i limtre og massivtre, med dragere som spenner 24 meter.

Økt bruk av tre!

Økt bruk av tre!

Vi var også innom Ytre Enebakk Skole, som blir 7.200 m2, vi fikk sett hvordan massivtre kombineres med stor grad av bindingsverk og betong.

Det er enkelt å finne feste i himlingen.

Det er enkelt å finne feste i himlingen.

 

En lydhør forsamling.

En lydhør forsamling.

 

 

 

Kontaktpersoner