Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økt kunnskap for økt trebruk

Det skal bygges ny by og ny flyplass i Bodø. Avinor og entreprenør Gunvald Johansen AS ønsker å være i forkant for å få kvalifisert kunnskap til de høye miljøkravene som stilles. Byggeplassbesøk er en viktig del av kompetanseoppbyggingen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.01.2018

Men først vurderer entreprenøren å bygge en ny Byggmakker på Hunstad utenfor Bodø, da er det viktig å tilegne seg nødvendig kunnskap rundt det å bygge i tre og massivtre, utfordringene er lyd, brann, statikk og kostnader.

Praktisk overbygget fasade for tørr utelagring.

Vi tok turen til Ski Bygg i Ski og Askim og fikk sett meget relevante bygg, bl.a. et kaldtlager på 3.000 m2 bygget i limtre og massivtre, med dragere som spenner 24 meter.

Økt bruk av tre!

Vi var også innom Ytre Enebakk Skole, som blir 7.200 m2, vi fikk sett hvordan massivtre kombineres med stor grad av bindingsverk og betong.

Det er enkelt å finne feste i himlingen.

 En lydhør forsamling.