Midlertidige modulbygg i massivtre

Begi AS og Kvanto Bygg AS fra Gildeskål og Beiarn har engasjert arkitekt Sami Rintala til å tegne midlertidige modulbygg i massivtre. Vi skal utvikle og levere bærekraftige byggløsninger med høye miljømål, godt inneklima og lave kostnader, er slagordet til Begi AS.

Disse modulbyggene er svært interessante i et framtidig klimaperspektiv og kan produseres hos Kvanto Bygg i Beiarn. Måten å produsere dette på er en helt ny ide i Nordland.

Modulene har to hybler med bad, dusj og kjøkken, og kan benyttes som studentboliger eller midlertidige boliger i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. De kan settes sammen i bredde og høyde for å skape effektive og trivelige bomiljøer.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Finnland, der massivtreplatene kommer fra Cros slam gang Oy i Finland og blir til ferdige isolerte og bordkledde veggelementer på Kvanto Byggs fabrikklokaler i Beiarn. Nordland fylkeskommune er interessert i å bruke modulene som studentboliger.

Bildet nedenfor: Arkitekt Sami Rintala viser hvordan modulbyggene kan settes sammen.