Inspirasjonsdag om matglede for eldre

4. desember arrangeres en inspirasjonsdag innenfor mat- og helseomsorg ved Mosjøen videregående skole. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel. 

Regjeringen vil bedre mattilbudet til eldre. Måltidsglede er et av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Både landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkeminister Åse Michalsen vil delta på inspirasjonsdagen i Mosjøen. Programmet starter kl. 10, og det er gratis å delta.

Målgruppe

  • Ordførere
  • alle som jobber innenfor mat og helseomsorg både i offentlig og privat sektor
  • ansatte innen kommunal forvaltning som har ansvar for innkjøp av mat
  • alle som jobber med utvikling av mat - og helseomsorg i kommunene

Påmelding

Påmeldingsfristen til inspirasjonsdagen er 24. november og påmelding skjer via e-post til landbruks- og matdepartementet, GM-mosjoen@lmd.dep.no.