Tilskudd til drenering er utvidet

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord endret. Nå kan det også gis tilskudd til alle planerte arealer.

Utvidet ordning for planerte arealer og endret miljødokumentasjon

Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Dette utgjør store arealer med et betydelig dreneringsbehov. God grøfting av slike arealer gir miljøgevinst gjennom redusert overflateavrenning og erosjon av jord og næringsstoffer. Kravet om at arealet tidligere skal være grøftet gjelder fortsatt for øvrige arealer.

Etter at miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøplan trinn 2 erstattet med miljøvurdering av tiltaket.

Nytt søknadsmateriell

Landbruksdirektoratet har revidert søknadsskjemaet og utarbeidet to nye skjemaer for plan og miljødokumentasjon. Mens søknadsskjemaet skal nyttes, har Landbruksdirektoratet ikke lagt opp til at de to andre skjemaene må nyttes. Skjemaene inneholder alle nødvendige krav til plan og miljødokumentasjon. Selv om det ikke er et krav at skjemaene må benyttes oppfordrer Fylkesmannen likevel til at de blir brukt.

Landbruksdirektoratet skal i løpet av våren revidere rundskriv 2013-5 om forvaltning av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.