Presiseringer for søkere av erstatning ved avlingssvikt 2018

(Foto: Gunnar Nygård / Fylkesmannen i Nordland)

Den ekstraordinære tørken i vår og sommer i store deler av landet har ført til  at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt spesialregler for 2018 på flere områder, både når det gjelder erstatning, tilskudd og toll. Spesialreglenene er gjort gjeldende for hele landet.

Du finner all informasjon du trenger på nettsidene til Landbruksdirektoratet, både de ordinære reglene og spesialreglene for 2018.

Vi minner om at du som søker erstaning har ansvar for å sette deg inn i reglene for erstatningsordningen.

Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål om utfylling av søknaden. Søknaden leveres via Altinn. Søknadsfristen er 31. oktober.