Seminar om dagtilbud for personer med demens

Dato:
5. november 2018 10:00 - 16:00
Sted:
PBL Konferansesenter
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland v/Julie Tangen
Målgruppe:
Kommuneansatte, demensforeninger, gårdbrukere, pårørende m.fl. (se eget punkt i saken)
Påmeldingsfrist:
30.10.2018 00:00:00
Stallarbeid
Stallarbeid (Foto: Martin Lundsvoll)

Fylkesmannen oppfordrer kommunene i fylket til å inngå samarbeid med gårdsbruk for å etablere gode dagaktivitetstilbud til personer med demens, som kan gi mestring, trivsel og samhold. Bli med på inspirasjonsdag 5. november i Bodø. Påmelding innen 29. oktober.

Tilbudet til personer med demens og deres pårørende skal utvikles som en integrert del av den samlede helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Seminaret arrangeres i regi av Inn på tunet. 

Fra 1. januar 2020 blir det lovpålagt for kommunene å ha dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Gratis å delta

Målgruppen for seminaret er kommuneansatte innen helse- og omsorg, kommunepolitikere, pårørende og demensforeninger, kommunale brukerrådsrepresentanter og Inn på tunet-tilbydere, samt gårdbrukere som ønsker å lære mer om Inn på tunet som et dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Seminaret holdes i Bodø og er åpent også for andre enn de ovennevnte som ønsker å lære mer om tematikken. Deltakelsen er gratis. (For påmelding – se skjema nedenfor.)

Forebyggende tiltak

I demensplan 2020 er målsettingen at personer med demens skal delta i samfunnet og om ønskelig få bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbud er et viktig forebyggende tiltak for personer med demens og deres pårørende.

Mange personer med demens mangler tilbud som kan by på et godt sosialt miljø, allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige, tilrettelagte omgivelser, og som gir avlastning til de pårørende. Det er behov for samhandling med utradisjonelle aktører og arenaer.

I Nordland finnes det 21 gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-aktiviteter. Noen av disse har i dag tilbud som er rettet mot personer med demens. Her er en lenke til oversikten over godkjente tilbydere i Nordland. 

Gode eksempler

Seminaret arrangeres av Fylkesmannens Inn på tunet prosjekt med foredragsholdere fra Kløveråsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Helsedirektoratet, samt fra Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. I tillegg håper vi å kunne formidle noen gode eksempler på Inn på tunet-tilbud til personer med demens.

Dato:
5. november 2018 10:00 - 16:00
Sted:
PBL Konferansesenter
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland v/Julie Tangen
Målgruppe:
Kommuneansatte, demensforeninger, gårdbrukere, pårørende m.fl. (se eget punkt i saken)
Påmeldingsfrist:
30.10.2018 00:00:00

Inn på tunet på Lillehovd gård

Fakta om Inn på tunet

  • Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
  • Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.
  • Viktigste brukere av tilbud fra Inn på tunet er: Barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre.
  • I Nordland er det 20 godkjente Inn på tunet-tilbydere.
  • Fylkesmannen har en tilrettelegger- og utviklerrolle.
  • Kommunene og NAV er viktige kjøpere av Inn på tunet-tjenester.