Fylkesmannen i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2020
30. sep - 01. okt 40 Fylkesmannen i Nordland Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020 Digital konferanse
Kurs og konferanser - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
30. sep - 01. okt Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020