Barnevernkonferansen 2020

Dato:
29. oktober 2020 10:30 - 30. oktober 2020 13:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Angell advokatfirma
Målgruppe:
Ansatte i kommunalt barnevern i Nordland

Fylkesmannen har i samarbeid med Angell advokatfirma gleden av å invitere ansatte i barneverntjenestene til fagkonferanse på Radisson, Blu i Bodø 29.-30. oktober 2020. Vi tar forbehold om smittesituasjonen rundt COVID 19 og eventuelle nye retningslinjer fra helsemyndighetene.

Angell advokatfirma er landsdelens største advokatkontor, og har blant annet god kompetanse innen barne- og familierett. Firmaet har i stor utstrekning oppdrag for kommunale barnevernstjenester, og har gjennom dette arbeidet bred erfaring fra de fleste sider av en barnevernssak.

Tema

I år vil konferansen ha to hovedspor: saksbehandling og forvaltningsforståelse i barnevernet og menneskerettigheter og barnevern.

Fylkesmannen har i samarbeid med Angell advokatfirma utarbeidet et case-basert kursopplegg, som innebærer en interaktiv tilnærming til de juridiske rammene for barnevernets saksbehandling. Konferansedeltakerne vil sammen få håndtere flere av de forvaltningsmessige utfordringer barnevernssaker kan by på. Dette vil utgjøre dag én av konferansen, og innebærer en kombinasjon av forelesninger, gruppebasert problemløsning samt plenumsdrøftinger.

På dag to av konferansen vil tema være menneskerettigheter og barnevern. Hva er menneskerettigheter, hvilke menneskerettigheter som gjør seg gjeldende på barnevernsfeltet, og hva innebærer dette? Refleksjoner rundt de norske barnevernssakene som er avgjort av menneskerettsdomstolen de siste årene og litt om hva barneverntjenesten kan gjøre for å unngå brudd på menneskerettighetene. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er invitert til å forklare. I tillegg vil Fylkesnemnda orientere om samtaleprosess som fra 19. juni 2020 er innført som en permanent mulig måte å behandle saker på.

COVID-19

Vi tar forbehold om smittesituasjonen rundt COVID-19 og eventuelle nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Dersom vi må avlyse arrangementet, vil vi forsøke å få til en digital samling med deler av programmet på Teams. Da vil det også være mulig at flere fra hver kommune kan følge innleggene den 29. oktober. Enn så lenge ber vi dere holde av begge dagene – så vil vi komme tilbake til hvordan arrangementet vil bli (fysisk samling i Bodø den 29. - 30. oktober, eller en digital samling på Teams den 29. oktober).

Kostnader

Fylkesmannen dekker hotellovernatting fra 29.-30. oktober for inntil to medarbeidere fra hver barneverntjeneste. I tillegg dekkes dagpakke inkl. lunsj begge dagene, samt middag den 29. oktober. Narvik, Rana og Vefsn vil få dekket utgifter for inntil fire deltakere, barneverntjenesten Ytre-Helgeland, barneverntjenesten Sør-Helgeland og Vesterålen barnevern får inntil 6 deltakere fra hver tjeneste. Bodø vil få dekket dagpakke og middag for inntil 8 personer.

Den enkelte kommune dekker selv reiseutgifter.

Dersom noen trenger hotellovernatting fra 28. oktober til 29. oktober må dette avtales direkte med hotellet, og betales av kommunen.

Tidsramme

Konferansen starter kl. 10:30 den 29. oktober (innregistrering fra 09:30) og avsluttes med lunsj kl. 13:00 den 30. oktober.

Programmet er ikke klart før i begynnelsen av september og er derfor ikke vedlagt invitasjonen. Programmet vil imidlertid ettersendes til alle barnevernledere på e-post når det er klart, og vil også bli publisert på vår hjemmeside.

Velkommen til spennende dager i Bodø!

Spørsmål om faglig innhold rettes til Lise Tymi eller Marianne Frostad Nilsen. Spørsmål knyttet til påmelding kan rettes til Kristin Hasselberg på e-post.

Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke møter vil kommunen bli belastet for utgiftene.

Påmelding

Det er nå stengt for påmelding.

 

Legg til i egen kalender
Dato:
29. oktober 2020 10:30 - 30. oktober 2020 13:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Angell advokatfirma
Målgruppe:
Ansatte i kommunalt barnevern i Nordland