Historiefortelling med utgangspunkt i gård

Dato:
22. september 2020 10:00 - 23. september 2020 14:00
Sted:
Saltstraumen
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Tilbydere av gårdsturisme og lokalmat
Foto: News On Request AS/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland: Bildet er fra Kroglia Kulturgård
Foto: News On Request AS/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland: Bildet er fra Kroglia Kulturgård

Vi lanserer et helt nytt kurs som går over to bolker. Når kurset er avsluttet vet du hva som skal til for å formidle din gårdshistorie og dine mat- og reiselivsprodukters kvaliteter til andre. 

Historiefortelling del 1 – «Finn din historie» (22.-23. september – Saltstraumen)

Mange produsenter av produkter og tjenester har mye å hente på å ta i bruk historiefortelling både i sin skriftlige og muntlige formidling, som en del av vertskapsrollen og i kommunikasjon ut i for eksempel sosiale medier.

Dette er et todelt kurs med tema historiefortelling som er laget for deg som produserer lokalmat med utgangspunkt i gård i Nordland og/eller som er tilbyder av gårdsturisme.

Mange synes det er vanskelig å komme i gang med historiefortelling, og vet ikke helt hva som er en god og fengende historie. I del 1 av kurset skal deltakerne blant annet få hjelp til å finne sin historie, ofte ser man ikke selv alt det fine man kan fortelle. Vi skal få presentert relevant kunnskap innenfor blant annet journalistikk, teater, opplevelsesproduksjon, vertskap, design med mer. Ann-Jorid Pedersen fra Mimir er med oss som kursholder. Vi skal å bli kjent med hverandres historier, og vi skal sammen få oppleve profesjonell historiefortelling på Tuvsjyen.  Det er viktig at alle som skal være med på kurset tenker godt igjennom hva en ønsker å formidle om sine produkter, tilbud, bedrift/gård før kurset.

Historiefortelling del 2 – «Bruk din historie» (20.-21. oktober – Sortland)

Videreføringen av del 1, skal være på Sortland 20.-21.10. Da skal de samme deltakerne møtes på nytt igjen. Siden sist har alle jobbet med sine historier, hovedsakelig den skriftlige historien. De skal også ha lagt ut korte filmer på Facebook eller andre sosiale media, som hver på sin måte forteller deres historie. På samlingen i oktober blir det fokus på presentasjonsteknikk i historiefortelling. Hver deltaker skal presentere sin historie til gruppa, som om de presenterte den til sine kunder eller gjester. Dette vil være en arbeidssamling hvor hver enkelt sin historie blir evaluert i plenum av både de andre deltakerne og av fagpersoner. Også på denne samlingen skal vi oppleve historiefortelling og opplevelsesmiddag hos noen som virkelig får til dette, for vi besøker Laila Inga hos Inga Sámi Siida.   

Kursholder Ann-Jorid Pedersen-Mimir

Vi er så heldige at vi har fått med oss den skriveglade lesehesten Ann-Jorid Pedersen fra Mimir som kursholder. Hun er spesielt opptatt av hvordan historiefortelling og opplevelsesdesign kan brukes som strategiske verktøy. Hun skal lose oss igjennom begge samlingene, og vil legge stor vekt på at alle skal få god hjelp på veien til å bli gode historiefortellere. Vi satser på at med hennes hjelp og god innsats fra deltakerne skal vi sammen klare å blåse liv i mange gode historier og historiefortellere i løpet av høsten!               

Praktisk informasjon

Kurset er todelt, og det er obligatorisk for alle deltakere å delta på begge samlingene. Det er lagt opp til at alle skal jobbe med sin historie mellom samlingene, dette må alle deltakerne være innstilt på å gjøre for at vi skal få til et godt kurs. Deltakerne må også være innstilt på å dele og gi av seg selv. Samling 1 er i Saltstraumen og Samling 2 er på Sortland. Begge samlingene avsluttes etter lunsj dag 2.

Deltakerne må selv dekke sine reisekostnader. I tillegg må alle betale deltakeravgiften på kr 3000 før første samling. Inkludert i deltakeravgiften er overnatting, all mat og transport som beskrevet i programmet. Deltakerne dekker egen drikke utover vann, kaffe og te. Påmeldingsfristen er satt til 10. august. Kort tid etter dette vil alle interesserte bli kontaktet med beskjed om de har fått plass eller ikke. Målgruppen er både produsenter av lokalmat og tilbydere av gårdsturisme, og vi ønsker å ha en god fordeling mellom disse.

Ta med klær for å være ute i, og som kan lukte bål når vi er ferdige.

MERK: I tillegg til de vanlige forbehold vi tar om tilstrekkelig antall påmeldte, må vi nå også ta nødvendige forbehold om at de gjeldende smittevernreglene på kurstidspunktene tillater gjennomføringen.

Historiefortelling

Legg til i egen kalender
Dato:
22. september 2020 10:00 - 23. september 2020 14:00
Sted:
Saltstraumen
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Tilbydere av gårdsturisme og lokalmat