Grunnkurs i kvalifiseringsprogrammet

Dato:
29. april 2019 12:00 - 30. april 2019 13:00
Sted:
Scandic Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland inviterer i samarbeid med NAV Nordland
Målgruppe:
Veiledere i NAV-kontor som har eller skal ha KVP som sitt fagfelt. Kurset er også egnet for de som opplever at de er usikre på KVP eller arbeider mye alene på området. Ledere er også velkomne.
Påmeldingsfrist:
12.04.2019 00:00:00

Fylkesmannen i Nordland inviterer i samarbeid med NAV Nordland til grunnkurs i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Programmet vil inneholde en gjennomgang av lovverket og drøfting av muligheter og utfordringer i arbeidet med kvalifiseringsprogram.

Egen forberedelse: For at du skal få størst mulig utbytte av grunnkurset ber vi om at du på forhånd har sjekket ut status for KVP-arbeidet i eget kontor og har lest igjennom KVP-regelverket i «Rundskriv Hovednr. 35 Lov om sosiale tjenester i NAV», se lenke til høyre.

I tillegg er det mulig å sende oss spørsmål og problemstillinger knyttet til KVP-arbeidet og regelverket. Disse vil vi så langt det lar seg gjøre besvare i vår gjennomgang av regelverket. Eventuelle spørsmål sendes på e-post til Heidi Bolte innen 17.april, se kontaktinformasjon til høyre.

Reiseutgifter: Fylkesmannen dekker reiseutgifter etter refusjonskrav fra arbeidsgiver, hotellovernatting samt fellesmiddag. De fleste vil komme tidsnok til samlingen ved å reise hjemmefra samme morgen. De som likevel må starte hjemmefra før kl. 06.00, kan etter nærmere avtale få dekket overnatting fra den 28. april. De som ønsker dette må kontakte oss per e-post før påmeldingsfristen går ut.

 

Påmelding grunnkurs i kvalifiseringsprogrammet

Jeg deltar på middag 29. april
Jeg har behov for overnatting 29.-30. april
Dato:
29. april 2019 12:00 - 30. april 2019 13:00
Sted:
Scandic Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland inviterer i samarbeid med NAV Nordland
Målgruppe:
Veiledere i NAV-kontor som har eller skal ha KVP som sitt fagfelt. Kurset er også egnet for de som opplever at de er usikre på KVP eller arbeider mye alene på området. Ledere er også velkomne.
Påmeldingsfrist:
12.04.2019 00:00:00