Felles innsats for god boligpolitikk

 Regiondirektør i Husbanken nord, Bodø, Andree Grundstad Meby, og Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, forplikter seg til samlet innsats overfor fire Nordlandskommuner. Foto: Stina Sønvisen/Husbanken Nord
Regiondirektør i Husbanken nord, Bodø, Andree Grundstad Meby, og Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, forplikter seg til samlet innsats overfor fire Nordlandskommuner. Foto: Stina Sønvisen/Husbanken Nord

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.

Statsetatene har samlet sine boligsosiale krefer overfor fire nordlandskommuner. 1. oktober 2018 skrev etatene under på å tilby kommunene Vefsna, Vågan, Sortland og Fauske et forpliktende samarbeid, med mål om å skape en lokalt tilpasset boligpolitikk for alle, skriver Husbanken på sine nettsider. 

- Det innebærer å kartlegge fremtidige boligbehov, og å planlegge for nok boliger som er egnet for de som skal bo der, sier regiondirektør i Husbanken nord Bodø, Andree Grundstad Meby.

Det handler også om å ta høyde for hvilke tjenester beboerne trenger. Partene forplikter seg dessuten til å jobbe for å skape trygge nærmiljø hvor barn kan vokse opp.

Staten samler seg

- Disse avtalene bidrar til å samle den statlige innsatsen overfor kommunene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg

Og det er nettopp målet med den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020): Å samle og målrette den offentlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. Så denne avtalen mener Meby og Solberg er et stort skritt i riktig retning.

Bruke data som finnes

I avtaleperiodens kartleggingsfase skal tilgjengelig data og statistikk brukes for å utvikle gode kunnskapsgrunnlag. Brukerorganisasjoner er invitert inn i dette for å sikre brukerperspektivet.

- Å skape en felles forståelse for hvordan vi tar boligsosiale hensyn i bolig-planlegginga er en viktig del av avtalene, sier Husbankens seniorrådgiver, Marit Iversen.

Forankre og innarbeide kunnskapen

I andre fase av den treårige avtaleperioden skal kunnskapen forankres lokalt. I siste fase skal kommunene innarbeide de boligsosiale hensynene på alle nivå i sin planlegging.

Både Husbanken og Fylkesmannen har økonomiske virkemidler som kan støtte opp om kommunenes boligpolitiske utvikling, og gjennom dette samarbeidet vil de statlige virkemidlene kunne samkjøres bedre, skriver Husbanken.no. 

Husbankens seniorrådgiver, Marit Iversen (t.h) i samtale med Andree G. Meby og Hill-Marta Solberg.

Husbankens seniorrådgiver, Marit Iversen (t.h) i samtale med Andree G. Meby og Hill-Marta Solberg.