Ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med korona-utbruddet har Stortinget bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lagt ut informasjon om den krevende situasjonen kommunene er i nå i forbindelse med utbruddet av korona-viruset.

Fylkesmannen har fått i oppdrag å fordele de ca. 9 mill. kroner som ble tildelt Nordland fylke, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette så snart vi har avklart hvordan midlene bør fordeles.

Opprett prosjektnummer for ekstra utgifter knyttet til koronautbruddet

Vi anbefaler kommunene å opprette et eget prosjektnummer for ekstra utgifter knyttet til Korona-utbruddet, og føre alle slike utgifter på samme prosjektnummer.

De langsiktige konsekvensene for kommuneøkonomien blir vurdert på nasjonalt nivå framover.

Om dere har spørsmål omkring kommuneøkonomi eller ting dere mener vi bør melde videre til KMD, så ber vi om at dette sendes til en av kontaktpersonene våre, se vedlagt liste. Dette for å unngå at økonomiske spørsmål blir sendt til beredskapsadressen til Fylkesmannen.