Søknad om utslippstillatelse - Holmøy Fiskemottak AS - Myre - Øksnes


Høringsfrist 07. juli 2020 00:00

Myre havn. Rød pil indikerer hvor Holmøy Fiskemottak AS ligger. Bildet er hentet fra Nordlandsatlas.
Myre havn. Rød pil indikerer hvor Holmøy Fiskemottak AS ligger. Bildet er hentet fra Nordlandsatlas.

Holmøy Fiskemottak AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for bedriften som driver med mottak og prosessering av hvitfisk og blåkveite på Myre i Øksnes kommune.

Utslipp fra bedriften

Det opplyses i søknaden at prosessvannet kommer fra sløying av fisk under mottak og skylling av fisk i kar/bulker. Blodvann foreligger i begrenset grad da fisken normalt er bløgget og utblødd før den ankommer anlegget. Prosessvannet går gjennom et renseanlegg som filtrerer ut fastfraksjonene, og går deretter ut i sjøen via en avløpsledning til Myre havn. Fastfraksjonene leveres til avfallsanlegg. 

Høring

Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg. Fristen for dette er
7. juli 2020.

Søknaden er også lagt til offentlig gjennomsyn hos Øksnes kommune. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen på tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes fmnopost (at) fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.