Søknad om utslippstillatelse for vedlikeholdsmudring i Vennesund i Sømna


Høringsfrist 17. august 2019 00:00

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av Vennesund fergeleie i Sømna kommune.

Det skal mudres 1900 kubikkmeter sedimenter for å utdype fergebåsen til ny ferge skal settes i drift i 2020.

Søknadsdokumentene finner du vedlagt denne saken. De er også lagt til offentlig gjennomsyn hos Sømna kommune

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til  fmnopost (@) fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.