Karantenebestemmelser i kommunene i Nordland

Karanteneregler i kommunene i Nordland markert med fargekoder: bilde av situasjonen  per 24. mars 2020.
Karanteneregler i kommunene i Nordland markert med fargekoder: bilde av situasjonen per 24. mars 2020.

Kommunene i Nordland har vedtatt karanteneregler for å hindre eller forsinke spredning av koronavirus. Fylkesmannen har laget et kart som gir overblikk over situasjonen.

 

Fylkesmannen i Nordland har samlet informasjon om kommunenes vedtak om karantene for tilreisende i et eget kart. Her angis fargekoder hvilke bestemmelser kommunene har.

Klikk deg inn for å finne informasjon for kommunene

Ved å klikke i kartet under teksten her får du tilgang til informasjon om karantenebestemmelsene i hver enkelt kommune, via lenker til kommunenes nettsider. Zoom inn for å se kommunenavnene.

Kartet er nettbaserte og andre fylkesmannsembeter kan legge inn informasjon om karantenebestemmelser i sine kommuner. Kartet vil derfor kunne endre seg i løpet av de neste dagene. 

Farger i kartet angir ulike bestemmelser

Rødt: Karantene for tilreisende fra alle fylker sør for Dovre.
Blått: Karantene for tilreisende fra hele Norge unntatt Helgeland.
Grønt: Karantene for tilreisende fra Norge sør for Nordland.
Lilla: Karantene for alle tilreisende til kommunen.
Gult: Nasjonale karantenebestemmelser gjelder.
Grått: Ukjent.

Vi tar forbehold om endringer.

Kontaktpersoner

Pressekontakt: