Forbud mot overnatting på fritidseiendom

Det er forbud mot å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.  Ilustrasjon: Pixabay.com
Det er forbud mot å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen. Ilustrasjon: Pixabay.com

Det er nå forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

Dette er klart etter at det ble gjort endringer i i forskrift fra 15. mars 2020 om "karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19."

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys nå å overnatte på fritidseiendom.

Campingvogner og bobiler

- "Fritidseiendom" mener jeg også omfatter campingvogner/hytter og bobiler, sier fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen og gjentar sitt budskap:

 - Hensikten med forbudet er å unngå økt belastning på en allerede sprengt helsetjeneste ute i kommunene, og ikke minst begrense smitte ved at mange mennesker er i bevegelse. Dette er et ansvar vi alle må ta på høyeste alvor, understreker Karlsen.

Bøter

Personer som bryter forbudet blir bøtelagt og risikerer i verste fall fengsel. 

Eneste som tillates er strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader på fritidsboligen. 

Forbudet trådte i kraft 19. mars og varer foreløpig til 1. april. Det kan bli aktuelt å forlenge forbudet. 

Les mer "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19"