Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til NAV-kontorene

Situasjonen med Covid 19 og koronasmitten påvirker samfunnet vårt i stor grad. Mange blir permitterte, og vil etter hvert gå over til dagpenger. Redusert inntekt gjør det viktig å gå gjennom den nye økonomiske situasjonen. Det er viktig at NAV-kontorene tilbyr økonomisk rådgivning i tiden fremover.

De som trenger hjelp med å få kontroll på økonomien skal kunne søke hjelp. Nav-kontorene har en plikt til å tilby økonomisk rådgivning til innbyggerne som trenger det, jf. sosialtjenesteloven § 17. Det innbefatter alt fra budsjettveiledning til gjeldsforhandlinger.

Når mange nå får endret inntektssituasjonen vil det bety at behovet for å få økonomisk rådgivning vil kunne øke. Nav-kontorene må dermed ha kapasitet til å tilby økonomisk rådgivning til de som trenger det i tiden fremover.

NAV-kontorene må tilby økonomisk rådgivning

Ved å være tidlig ute og forebygge, kan større økonomiske problemer unngås. Dersom mange innbyggere i tiden fremover ikke klarer å betale utgiftene sine og misligholder økonomiske forpliktelser, kan dette gi store samfunnsøkonomiske problemer i tiden fremover. Da er det viktig at Nav-kontorene er tilgjengelige og informerer om at de kan tilby økonomisk rådgivning.

Nav-kontoret bør særlig være oppmerksom på brukere på statlige ytelser, ettersom mange blir permitterte og går over på dagpenger og dermed ha lavere inntekt enn før. Vi viser til det som står beskrevet om økonomisk rådgivning i rundskrivet til sosialtjenesteloven og i Arbeids- og velferdsforvaltningens veiledningsplattform modul økonomisk rådgivning, se vedlegg.

Fylkesmannen i Nordland ber derfor om at Nav-kontorene sikrer at de kan tilby tjenesten økonomisk rådgivning i tiden fremover, og at særlig spesialistene er tilgjengelige.

NAVs gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i NAV

Telefon 55 55 33 39 er en tjeneste alle kan benytte seg av for enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at telefonen er et tillegg til lokalt Nav-kontors plikt til å bistå. Økonomirådstelefonen kan gi enkel råd og veiledning både på telefon og chat. Saker som er mer omfattende og individuell vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen. Du finner lenke til mer informasjon om økonomirådgivningstelefonen vedlagt. 

Fylkesmannen vil holde kompetansehevende tiltak når det blir mulig. Informasjon legges ut på våre nettsider, under Kurs og konferanser.