Fylkesmannen oppfordrer helsepersonell til å ta influensavaksinen

Norge har mål om 75 % vaksinasjonsdekning av helsepersonell basert på Verdens helseorganisasjon og EUs anbefalinger. Tall fra influensasesongen 2016 - 2017 viser at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell gjennomsnittlig bare var 17 %.

Fylkesmannen oppfordrer derfor helsepersonell med pasientkontakt til å ta influensavaksine nå.

Hvorfor skal helsepersonell ta influensavaksine?

Økt vaksinasjonsdekning blant helsepersonell er viktig både for individ og samfunn av blant annet følgende grunner:

  • det reduserer sykelighet og dødelighet på grunn av influensa
  • det reduserer forbruk av antibiotika til behandling av følgetilstander etter influensa

Hvilke ansvar og oppgaver har arbeidsgiver?

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om infeksjonskontrollprogram som inneholder tiltak som verner helsepersonell, ansatte og pasienter mot smitte.

Arbeidsgiver har ansvar for at helsepersonell som har kontakt med pasienter får informasjon og tilbud om influensavaksineen. Arbeidgiver skal også dekke utgifter ved vaksinasjon.

Influensavaksinen er allerede kommet.

Fylkesmannen oppfordrer helsepersonell i målgruppen til å takke ja til tilbudet om å la seg vaksinere mot influensa.