Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

De nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose.

De faglige rådene skal bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å

  • gjenkjenne når pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende
  • ivareta kommunikasjon og pasientmedvirkning
  • gjøre vurderinger innen ernæring og væskebehandling
  • gi omsorg og lindrende behandling som er forsvarlig og kunnskapsbasert slik at pasienten har det best mulig på tross av symptomer og plager som kan oppstå i livets sluttfase

For mer informasjon, se linken til høyre.