Slutt på barneekteskap i Norge

Endringene i ekteskapsloven gjelder fra 1. juli 2018.
Endringene i ekteskapsloven gjelder fra 1. juli 2018.

Ungdommer mellom 16 og 18 år som har ønsket å gifte seg har tidlegere kunne søke Fylkesmannen om dispensasjon fra alderskravet i ekteskapsloven. Dette er det nå slutt på.

Stortinget har vedtatt Prop. 49 L (2017-2018) om at det skal gjelde en absolutt 18-årsgrense for å kunne inngå ekteskap i Norge, utan mulighet for unntak. Endringane i ekteskapslova gjelder fra 1. juli 2018.

I menyen til høyre finn du informasjonsbrevet frå Barne- og likestillingsdepartementet til fylkesmennene om lovendringen.