Birger Olaf Johan Johannessen fra Lurøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Johannessen fikk medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen.

Lurøy kystlag og Lurøy Velforening hadde laget et flott arrangement på Lurøy ungdomshus fredag 29. juni 2018 der ordfører Carl Einar Isachsen overrakte medaljen.

Kontaktpersoner