Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Kvalifisert veiledning av nyutdannede skaper en god overgang fra utdanning til yrkesutøving. Nå har Utdanningsdirektoratet samlet gode tips og eksempler i en ny veileder.

I veilederen finner en kjennetegn på gode veiledningsordninger og konkrete eksempler på hvordan veiledningen av nyutdannede lærere i barnehage og skole kan organiseres.

En lærer regnes som nyutdannet i de to første årene med ansettelse i barnehage eller skole etter endt grunnutdanning. Det er barnehage- og skoleeiers ansvar at nyutdannede ivaretas på en god måte, og veiledning er en del av dette ansvaret.

Skoleeiere (kommunale og private) kan søke om tilskudd til veiledning av nyutdannede. Søknadsfrist er 29. mai.