Ukeplanundersøkelsen

(Foto: Comfreak / Pixabay.com)

Nord universitet undersøker hvordan lærerne og skolene i Nordland har organisert læringsinnholdet og skolehverdagen under SARS-CoV-2 pandemi/hjemmeskoleperioden, og inviterer alle lærere i Nordland til å delta

Informasjonen vil kunne brukes som et utgangspunkt for å forstå gevinstene og utfordringene tilknyttet forskjellige måter å bruke digital skole/hjemmeskole. På kort sikt kan informasjonen i ukeplanene si noe om hvordan lærere, elever, foreldre, ledere og kommuner har løst den digitale hverdagen.

For å gjennomføre studien trenger vi at mange lærere leverer inn sine ukeplaner for hele SARS-CoV-2 pandemi/hjemmeskole perioden, så vi kan sammenlikne ukeplanene på tvers av hele fylket. Dette sier professor Ellen Sæthre-McGuirk og dosent Trond Lekang ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet.

Vi vil videre kunne bruke denne informasjonen for å lage bedre etter- og videre utdanningstilbud innenfor Profesjonsfaglig digital kompetanse, sier de videre.

Nord universitet og Fylkesmannen vil sende nærmere informasjon til skoleeiere så snart alt er klart, forhåpentligvis i slutten av april/ begynnelsen av mai. Vi oppfordrer til at så mange som mulig sender inn ukeplaner.

Kontaktpersoner

Professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet

Professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet (Foto: Nord universitet)

Dosent Trond Lekang ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet.

Dosent Trond Lekang ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet. (Foto: Trond Lekang / Nord universitet)