Skolegudstjenester

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske.

Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som belyser rammer og problemstillinger knyttet til å la elever delta på gudstjenester.

Skolegudstjenester

Kontaktpersoner