Skisser til nye læreplaner

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde (Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut skisser til nye læreplaner. Frem til 14. november er det mulighet for å komme med innspill.

Fagfornyelsen har nå nådd en ny milepæl. Skisser til de nye læreplanene er nå lagt ut, og er åpne for innspill frem til 14. november.

Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemelding/ innspill på:

  • kompetansemål
  • omfang og hvordan skissene legger til rette for dybdelæring
  • hvordan verdigrunnlaget ivaretas
  • samisk innhold i læreplanene
  • de tverrfaglige temaene
  • grunnleggende ferdigheter
  • progresjon
  • språk

Utdanningsdirektoratet har laget en power point presentasjon som kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i kollegiet.

Les mer på udir.no