Nytt valgfag i ungdomsskolen

(Foto: Juraj Varga / pixabay.com)

Fra høsten blir det nytt valgfag i ungdomsskolen som elevene kan velge når valgfaget Praktisk håndverksfag innføres i tillegg til de 15 valgfagene som allerede finnes.

Skolene har hatt mulighet til å tilby dette valgfaget som en prøveordning dette skoleåret. Nå innføres det som et ordinært valgfag.

Alle de 15 andre valgfagene videreføres, men får fornyet innhold. Fornyingen handler i stor grad om å skape sammenheng med øvrige fag, unngå overlapp og legge mer tilrette for aldersblanding. De nye læreplanene skal fastsettes før sommeren, trolig i begynnelsen av juni.

I fagfornyelsen skal ikke 10. trinn innføre nye læreplaner før skoleåret 2021-2022. Dette gjelder ikke for de nye valgfagene som også elever på 10. trinn skal kunne velge.