Nytt skjema for å melde fra om mobbing

Hvis du ønsker å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø, kan du nå benytte vårt skjema for å kontakte oss.

I skjemaet kan du enkelt fylle ut den informasjonen Fylkesmannen trenger for å hjelpe deg. Både elever og foreldre kan benytte skjemaet.