Kapasitetsproblemer med Lexin

Lexin har kapasitetsproblemer og kan være nede kortere eller lengre perioder under eksamensavviklingen.

LEXIN-ordbøkene er laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen, med oppslagsord som er spesielt valgt ut for denne målgruppen.

Kommuner og skoler som har dette nettstedet som del av sine nettbaserte hjelpemidler, må være oppmerksom på problemene og prioritere bruken til målgruppen. Elever som ikke er i målgruppen bør bruke andre alternativer.

Kontaktpersoner